Izjava Osmana Balića povodom današnjeg održanog Seminara o inkluziji Roma i Romkinja u Republici Srbiji

Povodom današnjeg održanog Seminara o inkluziji Roma i Romkinja u Republici Srbiji, u Klubu poslanika, predsednik SKRUGa, Osman Balić jedan od najznačajnijih romskih aktivista, demonstrativno je napustio seminar jer je jedini postojeći izveštaj o procesu inkluzije Roma u Srbiji uklonjen iz materijala za analizu tokom rada po grupama. Ovaj izveštaj je načinila SKRUG - Liga Roma u kojem je navedeno pored pozitivnih pomaka i ono što Vlada Republike nije učinila iako je bila dužna, shodno preuzetim obavezama pred međunarodnom i evropskom političkom javnošću.

Poslušajte izjavu Osmana Balića, predsednika SKRUGa povodom današnjeg događaja.
RTS Romano Them, od 19 minuta

http://www.rts.rs/page/radio/sr/story/23/radio-beograd-1/3709789/romano-them.html?fbclid=IwAR0i6PvZ88O1PWKppCvu__sWFiW7YKwOQuphO8gqF6W2lAFZOonfacxWjYA

 

Poziv za Press konferenciju SKRUGa - Lige Roma

Poziv za Press konferenciju SKRUGa - Lige Roma povodom dvogodišnjih rezultаta implementacije Operativnih zaključaka u vezi politika prema Romima u Srbiji za period 2017/2019. 

Preuzmite Najavu Press konferencije.

 

Trening za praćenje i izveštavanje prema UN mehanizmima

Kancelarija UN za ljudska prava i SKRUG – Liga Roma Vas pozivaju da učestvujete na treningu za Jačanje kapaciteta romskih organizacija civilnog društva i romskih aktivista/kinja za praćenje i izveštavanje prema UN mehanizmima, koji se održava 3 - 4. Oktobar 2019. godine, u Malom Iđošu.

Više informacija možete pronaći u Pozivnom pismu koje se nalaze u prilogu.

 

Page 1 of 11

Current Topics

Personal review

Publication

POSTANI ČLAN


SKRUG – LIGA ROMA vas poziva da joj se priključite u ostvarivanju strateških ciljeva Lige Roma.

info@ligaroma.org.rs

NEWSLETTER


SKRUG - LIGA ROMA


Beograd - Jug Bogdanova 12/IV/15
+ 381 11 26 21 003

Niš - Trg Kralja Aleksandra 2a
+ 381 18 42 46 940

Subotica - Somborski put 60
+ 381 24 55 46 97