Razvoj kampanje zagovaranja u prevazilaženju glavnih izazova u zakonodavstvu, politikama i praksi u vezi sa zaštitom od diskriminacije u Srbiji

Nevladina organizacija Praxis, sa partnerskim ogranizacijama Equal Rights Trust (ERT) iz Londona i Sandžačkim odborom za zaštitu ljudskih prava i sloboda iz Novog Pazara, organizovala je 8.novembra konsultativni sastanak Kampanja zagovaranja u prevazilaženju glavnih izazova u zakonodavstvu, politikama i praksi u vezi sa zaštitom od diskriminacije u Srbiji.

Konsultativni sastanak realizovan je u okviru projekta Unapređenje zakonskog okvira i politika za ostvarivanje ravnopravnosti i monitoring njihove primene u praksi, koji je podržan od strane Evropske unije preko EIDHR, i okupio je članice/ove ugroženih društvenih grupa, predstavnice/ke organizacija civilnog društva koji se bave zaštitom ljudskih prava i sloboda, studentkinje i studente pravnih klinika, aktivistkinje i aktiviste za ljudska prava na lokalnom nivou, kao i predstavnike lokalnih organa, ustanova, organizacija i nezavisnih institucija, ali i sva druga zainteresovana lica, sa ciljem zajedničkog doprinosa razvoju zagovaračke kampanje u rešavanju ključnih izazova i nedostataka u oblasti implementacije antidiskriminacionog pravnog i strateškog okvira u Srbiji.

Svoja iskustva zajedno sa učesnicima/ama podelili su i prof. dr Nevena Petrušić (profesorka Pravnog fakulteta U Nišu), Osman Balić (SKRUG-Liga Roma), Lazar Stefanović (MDRI), Marija Dražović (Praxis), Ana Saćipović (OSVIT) i Stefan Šparavalo (Da se zna!), koji su kroz diskusiju doprineli formulisanju  preporuka i mogućnosti za aktivnosti javnog zagovaranja na lokalnom nivou u cilju unapređenja antidiskriminacionih politika i praksi. Posebna pažnja posvećena je položaju  grupa i pojedinaca koji su u najvećem riziku od diskriminacije, kao i oblastima gde se ona najčešće javlja.

Sastanak je bio usmeren na razvoj kampanje zagovaranja u cilju doprinosa rešavanju ključnih problema na polju antidiskriminacije imajući u vidu značaj razumevanja sfere uticaja i pritisaka koji dolaze sa lokalnog nivoa. Sastanak je bio prilika za razmenu iskustava između predstavnika ugroženih društvenih grupa, civilnog sektora koji se bavi promocijom i zaštitom ljudskih prava i sloboda i predstavnika državnih organa u čijoj je nadležnosti kreiranje lokalnih politika i primena propisa u oblasti zaštite od diskriminacije u cilju podsticanja međusobne saradnje i poverenja. Diskusija je bila zasnovana na pregledu aktuelnih izazova u pogledu stepena do kog je javnost upoznata sa trenutnim pravnim okvirom zabrane diskriminacije i mehanizmima zaštite od diskriminacije, postojećim barijerama u pogledu pristupa pravdi za žrtve diskriminacije, specifičnostima društvenog položaja pojedinih grupa i (ne)postojanju različitih barijera za različite osetljive grupe. Takođe, cilj je podsticanje svih predstavnika zajednice da pruže doprinos u kampanji zagovaranja u skladu sa raspoloživim lokalnim kapacitetima, a na osnovu formulisanih preporuka u pogledu budućih aktivnosti za poboljšanje trenutnog stanja, kao i definisanje prostora i mogućnosti za realizaciju samih aktivnosti.  

DSC09368DSC09369DSC09372DSC09373DSC09375
 

"Govornica" 01.09.2018 - prof. dr Đokica Jovanović

Jedan od najuticajnijih i društveno najaktivnijih domaćih sociologa; autor kapitalne sociološke monografije “Prilagođavanje: Srbija i moderna“; rodonačelnik modernog građanskog aktivizma i nenasilnog bunta; stari skeptik i politički cinik, erudita i levičar novog kova. Pogledajte!
 

Konkurs za lokalnog koordinatora u Novoj Crnji u okviru EU projekta SKRUG i BFPE

free png megaphone announcement cheerleader megaphone clipart 2048Beogradski fond za političku izuzetnost/BFPE u saradnji sa Stalnom konferencijom romskih udruženja građana (SKRUG) – Ligom Roma raspisuje konkurs za poziciju lokalnog koordinatora/ke projekta “Uspostavljanje stambene i finansijske samostalnosti povratnika i interno raseljenih Roma kroz saradnju na lokalnom nivou” u okviru programa Delegacije Evropske unije u Srbiji “Improvement of living conditions of IDPs and returnees from readmission process in Serbia”.


Jedan od članova/ca projektnog tima biće i lokalni koordinator/ka koji će obavljati projektne zadatke iz lokalne kancelarije u Novoj Crnji.

OSNOVNA ZADUŽENJA:

 • Koordinacija projektnih aktivnosti na lokalu (pravljenje baze podataka o povratnicima i interno raseljenima Romima; izrada socijalnih karata; organizacija profesionalnih obuka; koordinacija i neposredni nadzor radova na rekonstrukciji i popravci kuća; organizacija okruglog stola; organizacija studijskih poseta i druge aktivnosti);
 • Kontinuirana komunikacija i saradnja sa Opštinom Nova Crnja;
 • Priprema izveštaja o sprovođenju aktivnosti.


ZAHTEVI:

 • Minimum srednja stručna sprema;
 • Minimum 3 godine iskustva u upravljanju i administriranju projekata organizacija civilnog društva;
 • Odlične organizacione i komunikacijske veštine;
 • Odlične veštine timskog rada;
 • Analitičnost i preciznost;
 • Razvijene digitalne kompetencije (osnove MS Office paketa, pretraga interneta, društvene mreže);
 • Odlicno poznavanje srpskog i Romskog jezika;
 • Poželjno previbalište kandidata u blizini opštine Nova Crnja (okvirno do 100km)

Više detalja o konkursu pogledajte OVDE.

Molimo zainteresovane kandidate da dostave svoje prijave odnosno CV, motivaciono pismo i preporuku jednog od prethodnih poslodavaca na mail adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., najkasnije do 03. septembra 2018. godine.

 

Osnovana Platforma organizacija za saradnju sa mehanizmima UN za ljudska prava

qBeogradski centar za ljudska prava koordinirao je osnivanje Platforme organizacija za praćenje preporuka tela UN za ljudska prava (u daljem tekstu: Platforma). Ovu Platformu osnovale su organizacije civilnog društva koje imaju značajno iskustvo zasnovano na izveštavanju pred mehanizmima UN za ljudska prava i praćenju preporuka, koje prepoznaju potrebu i značaj kontinuiranog i na dokazima zasnovanog procesa izveštavanja, praćenje implementacije preporuka koje mehanizmi upućuju Republici Srbiji, te interakcije sa telima Vlade za praćenje implementacije preporuka UN za ljudska prava. Aktivnosti Platforme vođene su prepoznavanjem zajedničkog interesa organizacija za sistematičnim angažovanjem u interakciji sa mehanizmima UN za ljudska prava.

Platformu su osnovale i čine organizacije: Astra; Atina; A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava; Beogradski centar za ljudska prava; Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije; Centar za prava deteta; FemPlatz; Grupa 484; Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S; Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM; Međunarodna mreža pomoći I.A.N.; Mreža organizacija za decu MODS; Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom; Mreža SOS Vojvodina i Stalna konferencija romskih udruženja građana.

 
 

Page 1 of 7

Current Topics

Personal review

Publication

POSTANI ČLAN


SKRUG – LIGA ROMA vas poziva da joj se priključite u ostvarivanju strateških ciljeva Lige Roma.

info@ligaroma.org.rs

NEWSLETTER


SKRUG - LIGA ROMA


Beograd - Jug Bogdanova 12/IV/15
+ 381 11 26 21 003

Niš - Trg Kralja Aleksandra 2a
+ 381 18 42 46 940

Subotica - Somborski put 60
+ 381 24 55 46 97