Trening za praćenje i izveštavanje prema UN mehanizmima

Kancelarija UN za ljudska prava i SKRUG – Liga Roma Vas pozivaju da učestvujete na treningu za Jačanje kapaciteta romskih organizacija civilnog društva i romskih aktivista/kinja za praćenje i izveštavanje prema UN mehanizmima, koji se održava 3 - 4. Oktobar 2019. godine, u Malom Iđošu.

Više informacija možete pronaći u Pozivnom pismu koje se nalaze u prilogu.

 

SKRUG - Konkurs za istraživače/saradnike

Konkurs SKRUGa - Lige Roma za istraživače/saradnike na projektu “Monitoring javnih politika i budžeta za socijalnu inkluziju Roma i Romkinja u Srbiji sa fokusom na stanovanje”  uz podršku Instituta za otvoreno društvo iz Berlina (Roma Initiative Office) i Fondacije za otvoreno društvo iz Srbije.

Rok prijave do 06.09.2019. godine.

Javni poziv za angažovanje istraživača/saradnika za sprovođenje projekta

 

Održiva reintegracija Roma povratnika i interno raseljenih lica u Niškoj Banji kroz stambeno i ekonomsko osnaživanje

Beogradski fond za političku izuzetnost, Liga Roma i Gradska opština Niška Banja sa zadovoljstvom najavljuju pokretanje projekta “Uspostavljanje stambene i finansijske autonomije Roma povratnika i interno raseljenih lica kroz saradnju na lokalnom novou” koji je finansiran od Evropske Unije. Projekat predstavlja jednogodišnji program koji ima za cilj da da doprinos potpunoj socijalnoj i ekonomskoj inkluziji povratnika po Sporazumu o readmisiji i interno raseljenim licima koje su odlučile da ostanu u Srbiji kroz promovisanje održivog koncepta (re) integracije povratnika i interno raseljenih lica, posebno onih romske nacionalnosti, primenom uspešno testiranog modela saradnje između organizacija civilnog društva, lokalne samouprave i privatnog sektora. 

Promocija Projekta i obraćanje medijima je 02.avgusta 2019. u Niškoj Banji.

Preuzmite Press Release i Agendu događaja

 

Page 1 of 10

Current Topics

Personal review

Publication

POSTANI ČLAN


SKRUG – LIGA ROMA vas poziva da joj se priključite u ostvarivanju strateških ciljeva Lige Roma.

info@ligaroma.org.rs

NEWSLETTER


SKRUG - LIGA ROMA


Beograd - Jug Bogdanova 12/IV/15
+ 381 11 26 21 003

Niš - Trg Kralja Aleksandra 2a
+ 381 18 42 46 940

Subotica - Somborski put 60
+ 381 24 55 46 97