Dekada ukratko

 

Institucije Dekade

Institucije Dekade su Sekretarijat Dekade, Romski obrazovni fond i Trust Fund Dekade

 

Sekretarijat Dekade

Na 9. ISC sastanku krajem 2006. godine dogovoreno je da Jedinica za tehničku podršku Dekade, poznata kao Sekretarijat Dekade, bude osnovana u Budimpešti. Stvaranje ove jedinice podržano je od strane Fondacije za otvoreno društvo, koje je osnovao Sekretarijat u ime Međunarodnog upravnog odbora.

Sekretarijat je počeo sa radom početkom 2008, a služi kao glavno telo Dekade za olakšice.

Funkcija Sekretarijata Dekade je da:

  • Podržava predsedavanje Dekadom inkluzije Roma u organizovanju sastanaka i ISC tematskih radionica;
  • Obezbeđuje koordinaciju između glavnih aktera , uključujući Dekade vlada, međunarodnih organizacija i civilnog društva;
  • Sarađuje sa vlastima koje žele da se priključe Dekadi i pruža podršku za njihovo pristupanje;
  • Pomaže u razvoju i ažuriranju nacionalnih akcionih planova Dekade, i olakšava, na zahtev, pružanje stručnih saveta i podršku u prioritetnim oblastima Dekade, kao što su: obrazovanje, zdravlje, stanovanje i zapošljavanje;
  • Koordinira i deli informacije sa Evropskom komisijom i drugim međunarodnim telima;
  • Gradi sistem za upravljanje znanjem zasnovano na nacionalnim i međunarodnim iskustvima, i sastavlja godišnje izveštaje o aktivnostima Dekade;
  • Obezbeđuje protok informacija između zemalja učesnica; i
  • Projektuje i implementira komunikacijske strategije, povezane sa drugim značajnim inicijativama, sa ciljem promovisanja Dekade dostignuća i privlačenja političke i finansijske podrške.


Dekada Sekretarijat je privatna fondacija registrovana u Mađarskoj kao Sekretarijata fondacije Dekade inkluzije Roma. Upravni organ Fondacije je petočlani Odbor poverenika koji se sastoji od predstavnika iz prethodne Dekade i Predsedništava zemalja Dekade, Instituta za otvoreno društvo i Svetske banke.

Sekretarijat fondacije Dekade inkluzije Roma

Teréz krt. 46 
Budimpešta, Mađarska

Tel: +36-1-411-1325
Fax: +36-1-411-1326
 
 

Fond za obrazovanje Roma

Romski obrazovni fond ( REF ) je međunarodna nevladina organizacija koja je nastala u okviru Dekade inkluzije Roma 2005 godine. Njegova misija i krajnji cilj je da se premosti jaz u obrazovanju, između Roma i ne-Roma kroz prateću politiku i programe koji obezbeđuju kvalitetno obrazovanje za Rome, uključujući desegregaciji obrazovnih sistema.

Kroz svoje aktivnosti , REF promoviše uključivanje Roma u sve aspekte nacionalnih obrazovnih sistema zemalja koje učestvuju u Dekadi inkluzije Roma.

 

Trust Fund Dekade

Trust Fund Dekade ( DTF ) je fond koji administrira Svetska banka. DTF se finansira iz doprinosa iz svih zemalja Dekade, kao i zainteresovanih međunarodnih partnerskih organizacija. Na sastanku Međunarodnog upravnog odbora u Bukureštu 2005. godine dogovoreno je da svaka od zemalja Dekade doprinese početni iznos od 20.000 evra za Fond. Institut za otvoreno društvo je takođe donirao ovaj iznos. Svetska banka upravlja DTF na zahtev i u ime zemalja Dekade.

 

 

Aktuelnosti

Lični osvrt

Publikacije

POSTANI ČLAN


SKRUG – LIGA ROMA vas poziva da joj se priključite u ostvarivanju strateških ciljeva Lige Roma.

info@ligaroma.org.rs

NEWSLETTER


SKRUG - LIGA ROMA


Beograd - Balkanska 18, TC Ivanijum, lok 94
+ 381 11 36 71 568

Niš - Trg Kralja Aleksandra 2a
+ 381 18 42 46 940

Subotica - Somborski put 60
+ 381 24 55 46 97