Održan sastanak sa Regionalnim Savetom za saradnju

37d49661909081364f3407e53a7ae260U sredu i četvrtak, 20. i 21.09.2017. u Beogradu je održan sastanak Regionalnog Saveta za saradnju (RI2020) koji sarađuje sa vladama država Zapadnog Balkana u razvoju regionalnih standarda za budžetiranje politika za integraciju Roma.

Na sastanku Radne grupe (RI2020 Task Force), pored predstavnika državnih institucija zemalja Zapadnog Balkana, učestvovala su i dva predstavnika civilnog društva iz Albanije i Srbije, predstavljajući zemlje Zapadnog Balkana. 

Projekt RI2020, koji sprovodi RCC uz financijsku podršku Evropske unije i Fonda za otvoreno društvo, ima za cilj da doprinese smanjenju društveno-ekonomskog jaza između romske i ne-romske populacije na zapadnom Balkanu i Turskoj, kao i jačanja institucionalne obaveze vlada da uključe i dostave posebne ciljeve integracije Roma u glavne razvojne politike.

 

Izlaganje Osmana Balića na tribini kultne emisije “Istinomer” i predstavljanje inicijative na temu “Ko je na vlasti”

Pogledajte izlaganje Osmana Balića na tribini kultne emisije “Istinomer” i predstavljanje inicijative na temu “Ko je na vlasti”
Izlaganje možete pogledati na linku od 1:10:00 do 1:17:50

 

Studijska poseta delegacije iz Slovačke Srbiji

skrug zapošljavanje 750x354Stalna konferencija romskih udruženja građana (SKRUG) – Liga Roma organizovala je sastanak povodom studijske posete delegacije iz Slovačke Srbiji u periodu 19-21.jula 2017, odnosno predstavnika ETP Slovakia – Centre for Sustainable Development, i NVO koja se bavi pitanjima stanovanja i zapošljavanja Roma, u okviru projekta RARE – Promena diskursa, promena praksi – Romi kao ljudski resursi. 

Sadržaj sastanka bio je predstavljanje modela reciklažnih i građevinskih zadruga u Nišu, kao primera dobre prakse zapošljavanja Roma.

Sastanak se organizovao u gradskoj kući u Nišu, između predstavnika grada Niša, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,  SKRUGa, i OCD Centre for Sustainable Development iz Slovačke, i NVOa koja se bave modelima zadruga.

Predstavnici iz Slovačke su: ETP Slovakia – Centre for Sustainable Development, Slávka Mačáková direktorka, saradnici Andrea Hagovska i Miroslav Pollak.

Skrug Liga Roma, OCD Centre for Sustainable Development iz Slovačke, predstavnici grada Niša, NVO kao i Ministarstva rada održali su radni sastanak u okviru projekta “Romi kao ljudski resursi” u kome učestvuje 20 partnerskih organizacija i institucija iz 13 zemalja Dunavskog regiona u partnerstvu sa Mađarskom.

 

 

Vodič kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja u Srbiji

13. jula 2017. godine objavljeno je 13. izdanje Vodiča kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja u Srbiji, sada kao onlajn baza podataka.

Unapređeno izdanje Vodiča ima nove mogućnosti kao što su:

  • uvid u aktuelne konkurse sa podacima i praktičnim uputstvima o uslovima za apliciranje
  • uvid u bazu međunarodnih i domaćih izvora finansiranja sa osnovnim podacima o vrstama podrške koju pružaju, oblastima koje podržavaju, potencijalnim korisnicima, geografskoj oblasti delovanja i sl.
  • brza i jedonostavna pretraga donatora i konkursa
  • dostupnost ažuriranih informacija.


Vodič je namenjen organizacijama civilnog društva, lokalnim samoupravama, institucijama, malim i srednjim preduzećima, pojedincima i drugim zainteresovanim stranama, koje su i do sada u velikoj meri koristile ranija izdanja Vodiča.

Na izradi Vodiča učestvovali su: TACSO Građanskih inicijativa, resursni centar za sve organizacije civilnog društva u Srbiji, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, kao i Ministarstvo za evropske integracije Vlade Republike Srbije.

Vodiču možete pristupiti ovde.

vodic logo

 

Strana 1 od 57

Aktuelnosti

Lični osvrt

Publikacije

POSTANI ČLAN


SKRUG – LIGA ROMA vas poziva da joj se priključite u ostvarivanju strateških ciljeva Lige Roma.

info@ligaroma.org.rs

NEWSLETTER


SKRUG - LIGA ROMA


Beograd - Balkanska 18, TC Ivanijum, lok 94
+ 381 11 36 71 568

Niš - Trg Kralja Aleksandra 2a
+ 381 18 42 46 940

Subotica - Somborski put 60
+ 381 24 55 46 97