Želimo vam srećne praznike!

SKRUG Cestitka 2018

 

Izrada Operativnog plana SKRUG-a

U utorak, 12.decembra, Upravni odbor i članovi SKRUG-a radili su na Operativnom planu SKRUG-a.

Zastupanje za usvajanje i sprovođenje predloga i preporuka zasnovanih na podacima i analizama.

Liga Roma će razviti sveobuhvatni Operativni plan praćenja sprovođenja Akcionog plana Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u RS i Akcionog plana za sprovođenje Poglavlja 23 i intenzivirati proces zastupanja za njihovo sprovođenje kroz raznovrsne forme uticaja na donosioce odluka kroz sledeće aktivnosti:

  • Na sastancima Koordinacionog tela za sprovođenje Strategije čiji je Liga Roma član, a kojim predsedava potpredsednica Vlade RS;
  • Na sednicama Saveta za unapređivanje Roma koji je zadužen za predlaganje mera za socijalnu inkluziju Roma;
  • Na sastancima Regionalnog saveta za saradnju zaduženog za zemlje Zapadnog Balkana kada je u pitanju unapređivanje položaja Roma;
  • Preko učešća sa drugim organizacijama civilnog društva u radnoj grupi za AP sprovođenja Poglavlja 23 EU konventa;
  • Sastanaka sa resornim ministarstvima i drugim relevantnim institucijama zaduženim za sprovođenje romskih politika, kao i lokalnim samoupravama u sredinama u kojima su aktivne članice Lige Roma;
  • Pres konferencije na kojima će Liga Roma javno iznositi svoje stavove i predloge.

Prenosimo vam deo atmosfere.

 IMAG1893IMAG1896IMAG1901IMAG1902IMAG1905IMAG1907IMAG18961

 

Inicijativa za dopunu Zakona o budžetskom sistemu

LIGAStalna Konferencija Romskih Udruženja Građana (SKRUG) – Liga Roma  šalje zvaničnu podnetu Inicijativu za dopunu propisa, kojim se planira budžet Republike Srbije, sa cilјem efikasnije realizacije i primene usvojenih politika, strategija i akcionih planova.

Inicijativa je poslata Vladi RSrbije, i svim relevantnim Ministarstvima u RSrbiji, kao i državnim i međunarodnim inistucijama, koje su odgovorne za sprovođenje javnih romskih politika - Nacionalne strategije i Akcionih planova.

OVDE pogledajte tekst Inicijative za dopunu Zakona o budžetskom sistemu na srpskom jeziku, odnosno na engleskom.

 

Seminar o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja

seminar 750x354Seminar o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja, u organizaciji Vlade Republike Srbije i Evropske komisije, organizovan je 19. oktobra 2017. godine u Klubu poslanika.

Vlada Republike Srbije je u saradnji sa Evropskom komisijom 11.juna 2015. organizovala treći po redu Seminar o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja u RS, nakon čega su usaglašeni Operativni zaključci koji predstavljaju preuzete obaveze Republike Srbije - da do 2017. godine sprovodi iste.

Na Seminaru 19. oktobra evaluirali su se rezultati Operativnih zaključaka i definisali proriteti i neophodni resursi za naredni dvogodišnji period.

Pre održanog Seminara, Liga Roma je pripremila Analizu sprovođenja Operativnih zaključaka iz juna 2015. i predočila ih Vladi Republike Srbije i Evropskoj Komisiji.

 

 

 

 

Strana 1 od 58

Aktuelnosti

Lični osvrt

Publikacije

POSTANI ČLAN


SKRUG – LIGA ROMA vas poziva da joj se priključite u ostvarivanju strateških ciljeva Lige Roma.

info@ligaroma.org.rs

NEWSLETTER


SKRUG - LIGA ROMA


Beograd - Balkanska 18, TC Ivanijum, lok 94
+ 381 11 36 71 568

Niš - Trg Kralja Aleksandra 2a
+ 381 18 42 46 940

Subotica - Somborski put 60
+ 381 24 55 46 97