Razvoj kampanje zagovaranja u prevazilaženju glavnih izazova u zakonodavstvu, politikama i praksi u vezi sa zaštitom od diskriminacije u Srbiji

Nevladina organizacija Praxis, sa partnerskim ogranizacijama Equal Rights Trust (ERT) iz Londona i Sandžačkim odborom za zaštitu ljudskih prava i sloboda iz Novog Pazara, organizovala je 8.novembra konsultativni sastanak Kampanja zagovaranja u prevazilaženju glavnih izazova u zakonodavstvu, politikama i praksi u vezi sa zaštitom od diskriminacije u Srbiji.

Konsultativni sastanak realizovan je u okviru projekta Unapređenje zakonskog okvira i politika za ostvarivanje ravnopravnosti i monitoring njihove primene u praksi, koji je podržan od strane Evropske unije preko EIDHR, i okupio je članice/ove ugroženih društvenih grupa, predstavnice/ke organizacija civilnog društva koji se bave zaštitom ljudskih prava i sloboda, studentkinje i studente pravnih klinika, aktivistkinje i aktiviste za ljudska prava na lokalnom nivou, kao i predstavnike lokalnih organa, ustanova, organizacija i nezavisnih institucija, ali i sva druga zainteresovana lica, sa ciljem zajedničkog doprinosa razvoju zagovaračke kampanje u rešavanju ključnih izazova i nedostataka u oblasti implementacije antidiskriminacionog pravnog i strateškog okvira u Srbiji.

Svoja iskustva zajedno sa učesnicima/ama podelili su i prof. dr Nevena Petrušić (profesorka Pravnog fakulteta U Nišu), Osman Balić (SKRUG-Liga Roma), Lazar Stefanović (MDRI), Marija Dražović (Praxis), Ana Saćipović (OSVIT) i Stefan Šparavalo (Da se zna!), koji su kroz diskusiju doprineli formulisanju  preporuka i mogućnosti za aktivnosti javnog zagovaranja na lokalnom nivou u cilju unapređenja antidiskriminacionih politika i praksi. Posebna pažnja posvećena je položaju  grupa i pojedinaca koji su u najvećem riziku od diskriminacije, kao i oblastima gde se ona najčešće javlja.

Sastanak je bio usmeren na razvoj kampanje zagovaranja u cilju doprinosa rešavanju ključnih problema na polju antidiskriminacije imajući u vidu značaj razumevanja sfere uticaja i pritisaka koji dolaze sa lokalnog nivoa. Sastanak je bio prilika za razmenu iskustava između predstavnika ugroženih društvenih grupa, civilnog sektora koji se bavi promocijom i zaštitom ljudskih prava i sloboda i predstavnika državnih organa u čijoj je nadležnosti kreiranje lokalnih politika i primena propisa u oblasti zaštite od diskriminacije u cilju podsticanja međusobne saradnje i poverenja. Diskusija je bila zasnovana na pregledu aktuelnih izazova u pogledu stepena do kog je javnost upoznata sa trenutnim pravnim okvirom zabrane diskriminacije i mehanizmima zaštite od diskriminacije, postojećim barijerama u pogledu pristupa pravdi za žrtve diskriminacije, specifičnostima društvenog položaja pojedinih grupa i (ne)postojanju različitih barijera za različite osetljive grupe. Takođe, cilj je podsticanje svih predstavnika zajednice da pruže doprinos u kampanji zagovaranja u skladu sa raspoloživim lokalnim kapacitetima, a na osnovu formulisanih preporuka u pogledu budućih aktivnosti za poboljšanje trenutnog stanja, kao i definisanje prostora i mogućnosti za realizaciju samih aktivnosti.  

DSC09368DSC09369DSC09372DSC09373DSC09375




 

Prilog o Ligi Roma - Amen ađes, 30.09.2018.

Pogledajte prilog o Ligi Roma, emitovan u okviru emisije na RTS-u "Amen Ađes", 30.septembra ove godine.

ligar2

 

Kultura Roma - tema prvog Građanskog foruma Roma

Prema rečima profesora Dragoljuba B. Đorđevića niškog sociologa kulturni identitet svakog naroda čine četiri elemenata i to: „Preciznije kazano, a i jeste opšteprihvaćeno stanovište, kulturni identitet i kojeg naroda određuju četiri elementa: jezik, vera, tradicija i kulturno nasleđe.”
 
Kultura Roma bila je tema prvog Građanskog foruma Roma koji je, obeležavajući 20 godina postojanja, organizovao YUROM Centar uz podršku Fonda za otvoreno društvo. Forum je okupio predstavnike grada Niša, donatorskih organizacija, nevladinog sektora istaknutih umetnika.
 
Ovaj TV paket je deo projekta „Romska Reč – Rromano Lafi“ koji je sufinansiran sredstvima iz budžeta grada Niša, na osnovu konkursa za sufinansiranje medijskih sadržaja u 2018.godini.
 
 
 

"Govornica" 01.09.2018 - prof. dr Đokica Jovanović

Jedan od najuticajnijih i društveno najaktivnijih domaćih sociologa; autor kapitalne sociološke monografije “Prilagođavanje: Srbija i moderna“; rodonačelnik modernog građanskog aktivizma i nenasilnog bunta; stari skeptik i politički cinik, erudita i levičar novog kova. Pogledajte!
 

Strana 1 od 62

Aktuelnosti

Lični osvrt

Publikacije

POSTANI ČLAN


SKRUG – LIGA ROMA vas poziva da joj se priključite u ostvarivanju strateških ciljeva Lige Roma.

info@ligaroma.org.rs

NEWSLETTER


SKRUG - LIGA ROMA


Beograd - Balkanska 18, TC Ivanijum, lok 94
+ 381 11 36 71 568

Niš - Trg Kralja Aleksandra 2a
+ 381 18 42 46 940

Subotica - Somborski put 60
+ 381 24 55 46 97