Inicijativa za dopunu Zakona o budžetskom sistemu

LIGAStalna Konferencija Romskih Udruženja Građana (SKRUG) – Liga Roma  šalje zvaničnu podnetu Inicijativu za dopunu propisa, kojim se planira budžet Republike Srbije, sa cilјem efikasnije realizacije i primene usvojenih politika, strategija i akcionih planova.

Inicijativa je poslata Vladi RSrbije, i svim relevantnim Ministarstvima u RSrbiji, kao i državnim i međunarodnim inistucijama, koje su odgovorne za sprovođenje javnih romskih politika - Nacionalne strategije i Akcionih planova.

OVDE pogledajte tekst Inicijative za dopunu Zakona o budžetskom sistemu na srpskom jeziku, odnosno na engleskom.

 

Seminar o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja

seminar 750x354Seminar o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja, u organizaciji Vlade Republike Srbije i Evropske komisije, organizovan je 19. oktobra 2017. godine u Klubu poslanika.

Vlada Republike Srbije je u saradnji sa Evropskom komisijom 11.juna 2015. organizovala treći po redu Seminar o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja u RS, nakon čega su usaglašeni Operativni zaključci koji predstavljaju preuzete obaveze Republike Srbije - da do 2017. godine sprovodi iste.

Na Seminaru 19. oktobra evaluirali su se rezultati Operativnih zaključaka i definisali proriteti i neophodni resursi za naredni dvogodišnji period.

Pre održanog Seminara, Liga Roma je pripremila Analizu sprovođenja Operativnih zaključaka iz juna 2015. i predočila ih Vladi Republike Srbije i Evropskoj Komisiji.

 

 

 

 

Studijska poseta Lige Roma Bukureštu

Predstavnici SKRUGa – Lige Roma, Osman Balić i Nenad Vladisavljev bili su u studijskoj poseti u Bukureštu od 27-29. septembra 2017, sa partnerima iz Rumunije i Bugarske.

Ovo je sprovedeno kroz zajednički projekat  „Changing Doscourses, Changing Practice: the Roma as Human Resource - RARE“ u okviru INTERREG Dunav transnacionalnog Programa.

Posetili su Muzej romske kulture i upoznali se sa njegovom istorijom, kao i sa detaljima o romskom projektu “Romano Cher – house of Roma”. Usledio je sastanak sa Demokratskom federacijom Roma, sa predstavnicom Nicoleta Bitu, predsednica Demokratske federacije Roma.2017 09 29 PHOTO 000000082017 09 29 PHOTO 000000092017 09 29 PHOTO 000000102017 09 29 PHOTO 000000112017 09 29 PHOTO 000000122017 09 29 PHOTO 00000013

 

Održan sastanak sa Regionalnim Savetom za saradnju

37d49661909081364f3407e53a7ae260U sredu i četvrtak, 20. i 21.09.2017. u Beogradu je održan sastanak Regionalnog Saveta za saradnju (RI2020) koji sarađuje sa vladama država Zapadnog Balkana u razvoju regionalnih standarda za budžetiranje politika za integraciju Roma.

Na sastanku Radne grupe (RI2020 Task Force), pored predstavnika državnih institucija zemalja Zapadnog Balkana, učestvovala su i dva predstavnika civilnog društva iz Albanije i Srbije, predstavljajući zemlje Zapadnog Balkana. 

Projekt RI2020, koji sprovodi RCC uz financijsku podršku Evropske unije i Fonda za otvoreno društvo, ima za cilj da doprinese smanjenju društveno-ekonomskog jaza između romske i ne-romske populacije na zapadnom Balkanu i Turskoj, kao i jačanja institucionalne obaveze vlada da uključe i dostave posebne ciljeve integracije Roma u glavne razvojne politike.

 

Strana 1 od 57

Aktuelnosti

Lični osvrt

Publikacije

POSTANI ČLAN


SKRUG – LIGA ROMA vas poziva da joj se priključite u ostvarivanju strateških ciljeva Lige Roma.

info@ligaroma.org.rs

NEWSLETTER


SKRUG - LIGA ROMA


Beograd - Balkanska 18, TC Ivanijum, lok 94
+ 381 11 36 71 568

Niš - Trg Kralja Aleksandra 2a
+ 381 18 42 46 940

Subotica - Somborski put 60
+ 381 24 55 46 97