VIII godišnja konferencija - zaključci i preporuke

VIII godišnja skupština Stalne konferencije romskih udruženja građana (SKRUG-a) – Lige Roma održana je 30-31. marta u Vrnjačkoj Banji.

Na konferenciji je učestvovalo 153 učesnika iz romskih nevladinih organizacija iz mreže Lige Roma, članovi SKRUG-a, predstavnici romskih nevladinih oganizacija, romski koordinatori, pedagoški asistenti, predstavnici državnih, međunarodnih institucija i mnogobrojni gosti.

Predstavljamo vam zaključke i preporuke sa održane konferencije:

DRUGA DEKADA ROMA

 • Liga Roma daje punu podršku nastavku međunarodne inicijative Integracija Roma 2020. i nastavku Dekade Roma u Srbiji u narednih 10 godina.
 • Uspostavljanje ravnopravnog učešća Roma i Romkinja u procesima kreiranja i odlučivanja o romskim politikama na nacionalnom i lokalnom niovu.
 • Uspostavljanje održivog upravljačkog i mehanizma koordinacije uz monitoring i procenu ciljeva i rezultata nove Romske strategije iakcionog plana.
 • Stavljanje fokusa na inkluziju romske zajednice, bez menjanja zajednice i uz puno poštovanje integriteta Roma i Romkinja.
 • Baziranje politika na snagama i resursima romske zajednice.

PREPORUKE PO OBLASTIMA

PROCES PRIDRUŽIVANJA EVROPSKOJ UNIJI

 • Uključivanje romskih organizacija civilnog društva u proces pripreme akcionog plana za Poglavlje 23 i druga poglavlja tokom procesa pridruživanja EU i usvajanje predloga civilnog društva.
 • Formiranje monitoring tima za praćenje uključivanje i sprovođenja romskih interesa tokom procesa pridruživanja EU.

EU FONDOVI

 • Unapređivanje kapaciteta romskih organizacija civilnog društva za monitoring procesa pridruživanja Srbije EU.
 • Unapređivanje kapaciteta romskih organizacija civilnog društva za pripremu, apliciranje i sprovođenje projekata iz EU fondova.

STANOVANJE

 • Zagovaranje za usvajanje i sprovođenje Lex specialis koji treba da predvidi posebne uslove za neformalna podstandardna naselja.
 • Formiranje romskih građevinskih zadruga koje će biti angažovane na unapređivanju stanovanja romske zajednice.
 • Formiranje saveta romskih naselja i njihovo uključivanje u rad lokalnih institucija.

KULTURA

 • Obnova postojećih i izgradnja novih institucija kulture na nacionalnom i lokalnom nivou – pokretanje TOČKA KULTURE.
 • Uspostavljanje  baze podataka, mogućih radnika u kulturi na prostoru Republike Srbije (regionalni „komesari“).
 • Formiranje mreže za implementaciju „KULTURNE POLITIKE ROMA“ .
 • Kultura kao osnov ekonomskog osnaživanja  lokalnog stanovništva.

MLADI

 • Aktiviranje mladih Roma i Romkinja u procese kreiranja i odlučivanja o javnim politikama na nacionalnom i lokalnom nivou, naprimer u lokalnim kancelarijama za mlade.
 • Formiranje omladinske mreže na nivou SKRUGa.
 • Aktiviranje volonterizma kod mladih i sticanje dodatnih veština i edukacija za rad u lokalnoj zajednici.

BEZBEDNOST

 • Povećanje i aktiviranje učešća Roma i Romkinja kao predstavnika zajednice u lokalnim institucijama za bezbednost.
 • Podizanje bezbednosne kulture u romskim naseljima.
 • Rad lokalnih institucija za bezbednost na suzbijanju i sprečavanju nasilja nad ženama u porodici i partnerskim odnosima uz podršku ženskih romskih organizacija.
 • Aktivan rad lokalnih institucija za bezbednost na suzbijanju trgovine ljudima uz podršku lokalnih organizacija civilnog društva.

POLITIČKA PARTICIPACIJA

 • Kontinuirana politička edukacija predstavnika i predstavnica romske zajednice, sa posebnim fokusom na političko učešće Romkinja.
 • Unapređivanje svesti o važnosti nas kao glasača i glasačica.
 • Podrška političkim kandidatima iz romske zajednice.
 • Razvijanje međusobne solidarnosti.

yt osmanPogledajte govor predsednika SKRUG-a - Lige Roma, Osmana Balića.

Aktuelnosti

Lični osvrt

Publikacije

POSTANI ČLAN


SKRUG – LIGA ROMA vas poziva da joj se priključite u ostvarivanju strateških ciljeva Lige Roma.

info@ligaroma.org.rs

NEWSLETTER


SKRUG - LIGA ROMA


Beograd - Balkanska 18, TC Ivanijum, lok 94
+ 381 11 36 71 568

Niš - Trg Kralja Aleksandra 2a
+ 381 18 42 46 940

Subotica - Somborski put 60
+ 381 24 55 46 97