Održan sastanak sa Regionalnim Savetom za saradnju

37d49661909081364f3407e53a7ae260U sredu i četvrtak, 20. i 21.09.2017. u Beogradu je održan sastanak Regionalnog Saveta za saradnju (RI2020) koji sarađuje sa vladama država Zapadnog Balkana u razvoju regionalnih standarda za budžetiranje politika za integraciju Roma.

Na sastanku Radne grupe (RI2020 Task Force), pored predstavnika državnih institucija zemalja Zapadnog Balkana, učestvovala su i dva predstavnika civilnog društva iz Albanije i Srbije, predstavljajući zemlje Zapadnog Balkana. 

Projekt RI2020, koji sprovodi RCC uz financijsku podršku Evropske unije i Fonda za otvoreno društvo, ima za cilj da doprinese smanjenju društveno-ekonomskog jaza između romske i ne-romske populacije na zapadnom Balkanu i Turskoj, kao i jačanja institucionalne obaveze vlada da uključe i dostave posebne ciljeve integracije Roma u glavne razvojne politike.

Aktuelnosti

Lični osvrt

Publikacije

POSTANI ČLAN


SKRUG – LIGA ROMA vas poziva da joj se priključite u ostvarivanju strateških ciljeva Lige Roma.

info@ligaroma.org.rs

NEWSLETTER


SKRUG - LIGA ROMA


Beograd - Balkanska 18, TC Ivanijum, lok 94
+ 381 11 36 71 568

Niš - Trg Kralja Aleksandra 2a
+ 381 18 42 46 940

Subotica - Somborski put 60
+ 381 24 55 46 97