Izrada Operativnog plana SKRUG-a

U utorak, 12.decembra, Upravni odbor i članovi SKRUG-a radili su na Operativnom planu SKRUG-a.

Zastupanje za usvajanje i sprovođenje predloga i preporuka zasnovanih na podacima i analizama.

Liga Roma će razviti sveobuhvatni Operativni plan praćenja sprovođenja Akcionog plana Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u RS i Akcionog plana za sprovođenje Poglavlja 23 i intenzivirati proces zastupanja za njihovo sprovođenje kroz raznovrsne forme uticaja na donosioce odluka kroz sledeće aktivnosti:

  • Na sastancima Koordinacionog tela za sprovođenje Strategije čiji je Liga Roma član, a kojim predsedava potpredsednica Vlade RS;
  • Na sednicama Saveta za unapređivanje Roma koji je zadužen za predlaganje mera za socijalnu inkluziju Roma;
  • Na sastancima Regionalnog saveta za saradnju zaduženog za zemlje Zapadnog Balkana kada je u pitanju unapređivanje položaja Roma;
  • Preko učešća sa drugim organizacijama civilnog društva u radnoj grupi za AP sprovođenja Poglavlja 23 EU konventa;
  • Sastanaka sa resornim ministarstvima i drugim relevantnim institucijama zaduženim za sprovođenje romskih politika, kao i lokalnim samoupravama u sredinama u kojima su aktivne članice Lige Roma;
  • Pres konferencije na kojima će Liga Roma javno iznositi svoje stavove i predloge.

Prenosimo vam deo atmosfere.

 IMAG1893IMAG1896IMAG1901IMAG1902IMAG1905IMAG1907IMAG18961

Aktuelnosti

Lični osvrt

Publikacije

POSTANI ČLAN


SKRUG – LIGA ROMA vas poziva da joj se priključite u ostvarivanju strateških ciljeva Lige Roma.

info@ligaroma.org.rs

NEWSLETTER


SKRUG - LIGA ROMA


Beograd - Balkanska 18, TC Ivanijum, lok 94
+ 381 11 36 71 568

Niš - Trg Kralja Aleksandra 2a
+ 381 18 42 46 940

Subotica - Somborski put 60
+ 381 24 55 46 97